شماره هشت روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره هشت روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :فطمه خلیلی (ده کلعبلی)، خورشید لک، فاطمه باران چشمه، ژانت شیدا، طناز نیک نژاد، شیرین روشن،

منتشر شده است.

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: