شماره شش روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره شش روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک۶

خانم فاطمه انصاری، خانم ف-رزاقی، خانم مهدیه زندیه ، خانم سمیرا رحیم زاده، خانم زهرا اسماعیلی.

و#اشتراک۲ داستان کوتاه کارما

منتشر شده است.

سحر ایمانی پور

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: