شماره پنج روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره پنج روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک۵

خانم فروغ گودرزی، خانم شکیبا زارع، خانم نرجس مهدوی فر(مهرآرا)، خانم عسل اسدیان،

خانم سوده رحمانی،خانم آرمینا سلطانی، آقای احسان آریا پور.

و #اشتراک۱ داستان کوتاه وحشت کوهستان

منتشر شده است.

نویسنده خانم مرضیه نادم

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: