شماره چهار روزنامه مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره چهار روزنامه مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک۴
خانم هدیه محمدی، خانم لیالی امجدی، خانم مینا تقی پور وخانم نیلوفر امجدی

منتشر شده است.

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: