شماره ۳ روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره ۳ روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

🔴روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک۳
مهسا ایمانی (ماه)، فاطمه رضائی، حسن پارچه بافی، زهرا اسماعیلی، بهاره خدا بنده، معصومه خدابنده، مینا سامعی فر، مریم درخش

منتشر شده است.

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: