شماره یک روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره یک روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.

🔴روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک ۱
خانم شهلا ایمانی فرد، خانم آرزورضائی، راضیه عبدی پور، زهره بادفر،

نسرین شمسینی، آیدازینالی، ندا شیدا (ژانت)، فائزه طاهری

منتشر شده است.

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: