شماره دو روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به اتشارات حوزه مشق منتشر شد.

شماره دو روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به اتشارات حوزه مشق منتشر شد.

🔴روزنامه داخلی مشق عشق

وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر

مدیر مسئول: فردین احمدی

سردبیر: سمیرا حسینی

در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک۲
خانم طناز نیک نژاد، خانم فرشته باباخانی، خانم مرجان ساداتی(لیلا)، خانم فاطمه سعادتی اسکندری، خانم افسانه رحیمی، خانم وحیده نازی، خانم آسیه مهرگان، خانم نگین نجفی

منتشر شده است.

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: