درآمدی برآغازمندی گمانه تحریف قرآن و علل رشد آن
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-15-2018
پیشگفتار قرن‌هاست که بحث از تحریف قرآن در محافل علمی مطرح شده و کتاب‌های متعددی در ردّ آن به رشتة تحریر در آمده است. فراگیری و کثرت این بحث‌ها آنچنان بوده که گمان می‌رود داستان تحریف با نزول قرآن همزمان بوده، ولی چنین نیست و رسول اکرم آنقدر بر حفظ و کتابت آیات الهی تأکید داشتند که حتی توصیه‌ای بر عدم تحریف ننمودند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی توصیفی بر آن است تا این گمانه را مردود ساخته و آغاز مندی مسئلة تحریف و علل رشد آن را بازشناساند. در…
بیشتر
0 دیدگاه
مجموعه اصول، روشهای تربیتی، ونحوه کارآمدی هریک در تربیت قرآنی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-15-2018
تربیت انسان، در همه مکاتب الهی و بشری برای زندگی سعادتمندانه در دنیا یا آخرت یا هردو، دارای اهمیت است. و قطعاً این تربیت دارای اصول و روشهایی است که با توجه به دیدگاه افراد که دیندار باشند یا بی دین و یا معتقد به چه دینی باشند، متفاوت است. از دیدگاه یک مسلمان شیعی اصول و روشهای تربیتی برگرفته از قرآن و سنت مهم است و احصاء آن در حوزه «آموزش مفاهیم دینی به کودکان» ضروریست. زیرا قطعاً تربیت در دوره کودکی بسیار مهم است. در این نوشتار به…
بیشتر
3 دیدگاه
انگلیسی رشته الهیات
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-12-2018
انگلیسی رشته الهیات، علوم حدیث انگلیسی رشته الهیات اولین وکاملترین فرهنگ لغات تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته الهیات قابل استفاده برای مقاطع ارشد و دکتری رشته الهیات و حوزه در سطوح ۳ و۴ بهترین منبع برای کنکور ارشد و دکتری رشته الهیات و مصاحبه دکتری فردین احمدی، نویسنده، پژوهشگر، مدرس، کارشناس رسانه، فعال در حوزه کودک و نوجوان مهندسی اندیشه  
بیشتر
0 دیدگاه
انگلیسی رشته الهیات
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-12-2018
انگلیسی رشته الهیات، علوم حدیث انگلیسی رشته الهیات اولین وکاملترین کتاب تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته الهیات با گرایش های علوم قرآن و حدیث و گرایش های مرتبط جلد دوم جملات و لغات تخصصی علوم عرفان، ادیان، فقه، فلسفه قابل استفاده برای مقاطع ارشد و دکتری رشته الهیات و حوزه در سطوح ۳ و۴ بهترین منبع برای کنکور ارشد و دکتری رشته الهیات و مصاحبه دکتری  
بیشتر
0 دیدگاه
انگلیسی رشته الهیات
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-12-2018
انگلیسی رشته الهیات، علوم حدیث انگلیسی رشته الهیات اولین وکاملترین کتاب تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته الهیات با گرایش های علوم قرآن و حدیث و گرایش های مرتبط جلد دوم جملات و لغات تخصصی علوم تفسیر قابل استفاده برای مقاطع ارشد و دکتری رشته الهیات و حوزه در سطوح ۳ و۴ بهترین منبع برای کنکور ارشد و دکتری رشته الهیات و مصاحبه دکتری  
بیشتر
0 دیدگاه
عالم ذر و عهد خاص و عهد عام
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-07-2018
موضوع «عالم ذر» ازدیرباز مورد توجه مفسران، متکلمان، و فیلسوفان اسلامی بوده و یکی از پرچالش ترین مسائل قرآنی و کلامی بین همة مذاهب اسلامی است. اغلب عالمان، وقوع چنین عالمی را پذیرفته و در جزئیات آن اختلاف دارند. اگر چه برخی بالکلّ چنین واقعه ای را منکر شده، و آیات مرتبط را هم تمثیلی می شمرند. به نظر می رسد آنقدر این موضوع اختلافی است که شاید بهتر باشد اقوال همة عالمان و مفسران را کنار گذاشته، و بدون هیچ پیش فرض و پیش فهمی سراغ لبّ آیات و…
بیشتر
0 دیدگاه
بررسی صحت سقم اعتقاد عیاشی به تحریف قرآن با تحلیل روایات تحریف نما
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:03-27-2018
رونمایی کتاب بررسی صحت سقم اعتقاد عیاشی به تحریف قرآن با تحلیل روایات تحریف نما در اداره ارشاد ملارد
بیشتر
0 دیدگاه
انگلیسی رشته الهیات، علوم حدیث
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:03-08-2018
اولین وکاملترین کتاب تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته الهیات با گرایش های علوم قرآن و حدیث و گرایش های مرتبط جلد دوم جملات و لغات تخصصی علوم حدیث قابل استفاده برای مقاطع ارشد و دکتری رشته الهیات و حوزه در سطوح ۳ و۴ بهترین منبع برای کنکور چچارشد و دکتری رشته الهیات و مصاحبه دکتری فردین احمدی ، نویسنده، پژوهشگر، مدرس، کارشناس رسانه کشف استعداد برتر مهندسی اندیشه
بیشتر
0 دیدگاه
زبان انگلیسی رشته الهیات، جلد اول علوم قرآنی
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:03-08-2018
اولین وکاملترین کتاب تخصصی زبان انگلیسی ویژه رشته الهیات با گرایش های علوم قرآن و حدیث و گرایش های مرتبط جلد اول جملات و لغات تخصصی علوم قرآنی قابل استفاده برای مقاطع ارشد و دکتری رشته الهیات و حوزه در سطوح ۳ و۴ بهترین منبع برای کنکور ارشد و دکتری رشته الهیات و مصاحبه دکتری فردین احمدی، نویسنده، پژوهشگر، مدرس، کارشناس رسانه، فعال در حوزه کودک و نوجوان مهندسی اندیشه
بیشتر
0 دیدگاه
1 5 6 7