عاشقانه ای از کوی دانشگاه تهران به قلم مظاهر سبزی بعنوان برترین دلنوشته سال برگزیده شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی مظاهر سبزی با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب کتاب شما را به عنوان برترین دلنوشته سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
دلباختگی به قلم سعید سجادیان بعنوان برترین دلنوشته سال برگزیده شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی سعید جلالیان با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب کتاب شما را به عنوان برترین دلنوشته سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
چهارخانه های مدور به قلم هما شعاعی بعنوان برترین دلنوشته سال برگزیده شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی هما شعاعی با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب کتاب شما را به عنوان برترین دلنوشته سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
این چشم ها مال من نیست به قلم آرزو احمدوند بعنوان برترین دلنوشته سال برگزیده شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی آرزو احمدوند با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب کتاب شما را به عنوان برترین دلنوشته سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب رویای ناز به قلم مهدیه سالاری بعنوان برترین رمان سال برگزیده شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی مهدیه سالاری با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب اثر شما را به عنوان رمان برتر سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب من یک زنم ملکه ی احساس بعنوان  برترین رمان سال برگزیده شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی نازنین فاطمه جمشیدی با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب اثر شما را به عنوان رمان برتر سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و…
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب چرا عاشقی به قلم فرزانه باقرپور بعنوان برترین رمان سال برگزیده شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی فرزانه باقرپور با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب اثر شما را به عنوان رمان برتر سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب کمال تارزن به قلم جهانگیر گیلک پور بعنوان برترین رمان سال برگزیده شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی جهانگیر گیلک پور با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب اثر شما را به عنوان رمان برتر سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و…
بیشتر
0 دیدگاه
رمان های به نام زن و التماس عشق به قلم مرضیه شادپور بعنوان برترین رمان سال برگزیده شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی مرضیه شادپور با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب اثر شما را به عنوان رمان برتر سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب رویای خیس به قلم میترا عباسی بعنوان برترین رمان سال برگزیده شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:04-10-2020
اولین دوره کتاب سال حوزه مشق فرهیخته گرامی میترا عباسی با سلام و احترام بی شک دستیابی انسان ها به زندگی سالم و سعادتمند، نیازمند بینش، آموزش و پژوهش است و آموخته هایی که از مطالعه کتاب های مفید کسب می شوند، تسهیل گر این راه پر خیر برکت است و شما با عنایت الهی در جایگاهی قرار گرفته اید که می توانید بهترین راهنما و راهگشای مردم شریف ایران در این مهم باشید. بدینوسیله انتخاب اثر شما را به عنوان رمان برتر سال ۱۳۹۸ انتشارات حوزه مشق و موسسه…
بیشتر
0 دیدگاه
1 36 37 38 39 40 63