گفتگوی مجله کشف استعداد برتر  با زینب خزایی از هنرمندان حوزه مشق

گفتگوی مجله کشف استعداد برتر با زینب خزایی از هنرمندان حوزه مشق

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر،مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

 

💎❤💙

۱/لطفاً خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنید؟زینب خزایی هستم

۲/علاقه ی شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟ازهمون بچگی علاقه زیادی به ادبیات وکتاب داشتم وشعرومتن وداستان مینوشتم امامتاسفانه چون امیدی به چاپش نداشتم نگهشون نداشتم

۳/از چه زمانی شعر گفتن برای شما جدی شد؟سال ۹۵وقتی شعری دروصف اسیران خاک به زبان لکی سرودم وهمه خانواده واقوام استقبال کردند

۴/نظر خانواده در مورد شعر گفتن شما چیه ؟خوشحالندوتشویق وحمایتم میکنند

۵/در چه قالب هایی شعر میگویید ؟غزل٬ دوبیتی٬شعرنو

۶/در بین شاعران بعد از انقلاب کدام را موفق میدانید؟قیصرامین پور

۷/به نظر شما شعر گفتن قابل یاد گرفتن یا ذاتی است؟هم میتونه ذاتی باشه که برمیگرده به استعدادی که داری هم یادگرفتنی ازلحاظ مرتب شدن قافیه هاوردیف هاونظمی که درآن هم بایدبه وجودبیاد

۸/موضوعات و مضامین اشعار شما بیشتر چیست؟اجتماعی

۹/آثار چه شاعرانی را بیشتر مطالعه میکنید و در سرودن تحت تاثیر کدام شاعر هستید؟حافظ وباباطاهروشهریاروتحت تاثیرشعرهای باباطاهرقرارمیگیرم

۱۰/به عنوان شاعر جوان انتظار دارید در شعر به چه افقی دست پیدا کنید؟افق موفقیت

۱۱/چه آثاری از شما به چاپ رسیده و در چه جشنواره هایی شرکت کرده و برگزیده شده اید؟تاحالاآثاری ازشعرام چاپ نشده ودرهیچ جشنواره ای شرکت نکردم اماکتاب فراترازبرادر که زندگینامه شهیداسدخزایی هست دردست چاپه

۱۲/انجمن ها چه تاثیری بر شعر شما گذاشته است؟انجمن هاتاثیرمثبتی برشعرونوشته آدم میتونه بزاره

در پایان یکی از شعر هاتون رو برای ما بخوانید.شش سالی درنهضت هستم/شاگردی ندارم دیگرخسته م/کوچه وخیابان واتوبان وچهارراه/میشناسندمراچون چراغ راهنما/به دنبال شاگردسپیدشدمویم/اماشاگردی نیامدسویم.

 

💎❤💙

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر،مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: