لغاتی که از انگلیسی وارد زبان فارسی شده و بر عکس منتشر شد

لغاتی که از انگلیسی وارد زبان فارسی شده و بر عکس منتشر شد

لغاتی که از انگلیسی وارد زبان فارسی
شده و بر عکس

نویسنده: جوادکاظمی
سایز: رقعی
تعدادصفحات:۵۴
قیمت: ۱۵هزار تومان

شما هم میتوانید نویسنده و شاعر بزرگی شوید.
کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.
با مدیریت: فردین احمدی
۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: