ارسال شده توسط:admin | تاریخ:12-09-2020
گل یا پوچ نویسنده: هدیه محمدی سایز: رقعی صفحات: ۱۲۱ قیمت: ۲۵هزار تومان   شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی 09393353009 09903393645
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب مشترک سمفونی احساس منتشر شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:12-09-2020
سمفونی احساس نویسندگان: سمیه بدیراوی حمیدرضا اکبری، مرضیه ارشدی، علیرضا محمدی سرچشمه یی، مریم مهرآبادی، اکرم ملک زاده،محمد عالمی سایز رقعی صفحات: ۱۸۵ قیمت: ۳۴ هزار تومان   شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی 09393353009 09903393645
بیشتر
0 دیدگاه
کتاب مشترک کهکشان خیال منتشر شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:12-09-2020
کهکشان خیال نویسندگان: فاطمه حبیبی زاده راضیه زارع زردینی،زهرا سلیمان زاده،سدنا یزدی،سمیه عبدالله آبادی سایز: رقعی صفحات: ۱۵۱ قیمت: ۳۱هزار تومان شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی 09393353009 09903393645
بیشتر
0 دیدگاه