کتاب مشترک نامیرا منتشر شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:12-08-2020
نامیرا نویسندگان: سمیه بدیراوی محمد اولین چهارسوقی،فرحناز درخشان فرد، ساناز صفاری پناه، کبری حسین پور، مریم نیکبخت سایز: رقعی صفحات: ۱۸۱ قیمت: ۳۳ هزار تومان شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه
داستان های دنیای کاموایی و مش رمضون به قلم فاطمه علینژادی منتشر شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:12-08-2020
داستان های دنیای کاموایی و مش رمضون به قلم فاطمه علینژادی سایز: رقعی رنگی قیمت ۱۶ هزار تومان شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه
شماره هشتم روزنامه داخلی مشاهیر ادبی وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:12-08-2020
روزنامه داخلی مشاهیر ادبی شماره هشتم وابسته به انتشارات حوزه مشق و گروه بزرگ کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: رویا شفیعیان در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله : یوسف منزوی،علی قائدی،مریم نواده،فاطمه مؤمنی،محبوبه ناصری،سید حسن حسینی،سارا بهادری،امیر کافور،سمیه مرادی نژاد،الیاس صالحی،فریده عباسی،مریم رحیمی منتشر شده است. شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه