شماره شش روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-26-2020
روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: سمیرا حسینی در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک6 خانم فاطمه انصاری، خانم ف-رزاقی، خانم مهدیه زندیه ، خانم سمیرا رحیم زاده، خانم زهرا اسماعیلی. و#اشتراک2 داستان کوتاه کارما منتشر شده است. سحر ایمانی پور شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه
شماره پنج روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-26-2020
روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: سمیرا حسینی در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک5 خانم فروغ گودرزی، خانم شکیبا زارع، خانم نرجس مهدوی فر(مهرآرا)، خانم عسل اسدیان، خانم سوده رحمانی،خانم آرمینا سلطانی، آقای احسان آریا پور. و #اشتراک1 داستان کوتاه وحشت کوهستان منتشر شده است. نویسنده خانم مرضیه نادم شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه…
بیشتر
0 دیدگاه
شماره چهار روزنامه مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-26-2020
روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: سمیرا حسینی در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک4 خانم هدیه محمدی، خانم لیالی امجدی، خانم مینا تقی پور وخانم نیلوفر امجدی منتشر شده است. شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه
شماره ۳ روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-26-2020
🔴روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: سمیرا حسینی در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک3 مهسا ایمانی (ماه)، فاطمه رضائی، حسن پارچه بافی، زهرا اسماعیلی، بهاره خدا بنده، معصومه خدابنده، مینا سامعی فر، مریم درخش منتشر شده است. شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه
شماره دو روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به اتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-26-2020
🔴روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: سمیرا حسینی در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک2 خانم طناز نیک نژاد، خانم فرشته باباخانی، خانم مرجان ساداتی(لیلا)، خانم فاطمه سعادتی اسکندری، خانم افسانه رحیمی، خانم وحیده نازی، خانم آسیه مهرگان، خانم نگین نجفی منتشر شده است. شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین…
بیشتر
0 دیدگاه
شماره یک روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-26-2020
🔴روزنامه داخلی مشق عشق وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: سمیرا حسینی در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله :#اشتراک 1 خانم شهلا ایمانی فرد، خانم آرزورضائی، راضیه عبدی پور، زهره بادفر، نسرین شمسینی، آیدازینالی، ندا شیدا (ژانت)، فائزه طاهری منتشر شده است. شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی ۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
بیشتر
0 دیدگاه