شماره ششم روزنامه داخلی مشاهیر ادبی وابسته به انتشارات حوزه مشق منتشر شد.
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:11-24-2020
🔴روزنامه داخلی مشاهیر ادبی شماره ششم وابسته به انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر مدیر مسئول: فردین احمدی سردبیر: رویا شفیعیان در این شماره آثار چندتن از هنرمندان حوزه مشق از جمله : حوریا حسین زاده، فاطمه سعادتی اسکندری، مرضیه معینی، محمد زمان شیخ،علیرضا بدخشان آیلار،ملیحه سمواتی سما،فرهاد نقی زاده،مرتضی قنبریان،سایان مغانی،مریم پیران،سعید روحانی،زهرا رحیمدادی،علی اسکار منتشر شده است شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید. کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید. با مدیریت استاد فردین احمدی…
بیشتر
0 دیدگاه