درک متقابل
ارسال شده توسط:admin | تاریخ:۰۲-۲۰-۱۳۹۹
درک متقابل 🔻این نقاشی ساده و ابتدایی به اندازه صد تا کتاب حرف داره! 🔹آن مرد از وجود مار درون سوراخ بی‌خبر است! و زن هم از وجود سنگ روی مرد بی‌خبر است! زن با خودش فکر می کند که من در حال سقوط هستم، نمی توانم بالا بروم چون مار دست مرا نیش زده است! چرا مرد کمی بیشتر از قدرت خود استفاده نمی‌کند و مرا بالا نمی کشد!؟ مرد هم با خود فکر می‌کند که من درد زیادی را تحمل می‌کنم، با این وجود با تمام توان دست…
بیشتر
1 دیدگاه