که آیا از خاک و چوب کمتریم؟!

که آیا از خاک و چوب کمتریم؟!

🔰شب قدر

🔶🔸 امشب شب قدر است
و قدر یک حد روحى است.
زمان ندارد،
که تقدیر حق در زمان و مکان نیست.

🔸شب قدر، مثل اسم اعظم، حد روحى ماست.
مرحله ‏اى از معرفت ماست.
و درک شب قدر هم، به همین معناست.

🔸 شب قدر براى این است
که ما فرصتى براى جمع بندى
از خود و کارهاى خود داشته باشیم.
محاسبه و حسابرسى داشته باشیم،
که آیا از خاک و چوب کمتریم؟!

🔸 بگذار «یا لَیْتَنى کُنْتُ تُراباً» را
همین امروز بگوییم،
نه روزى که دیگر حاصلى نداریم.

🔸 یک دانه گندم را وقتى
به دل خاک مى‏ دهند،
هفتاد برابر برمى‏ گرداند.

🔸 پس حاصل من کو؟
شکوفه ‏هاى من کو؟
جز کینه ‏هاى متراکم،
جز نفرت‏ ها، جز حسادت‏ها
و جز توقع‏ هاْ،
چیزى در دل من سبز نشده است.

🔸 در سوره عادیات آمده است:
قسم به حرکت که انسان راکد و ناسپاس است؛

🔸 «إِنَّ الْانْسانَ لِرَبِّهِ لَکَنُودٌ»،
بى ‏فایده است و راه نیفتاده.
انسان جز براى ربّش براى همه چیز مى ‏دود.

🔸 «قُتِلَ الْانْسانُ ما أَکْفَرَه» ؛
مرده باد این انسان که چه ناسپاس است!

🔸 در حالى که همه هستى
به او ختم شده و پیوند خورده است.
او ثمره و میوه همه هستى است.

برگرفته از کتاب اخبات به قلم استاد حائری

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: