تولد چیست؟

تولد چیست؟

✍بعضی آدم ها، خیلی زود متولد می‌شوند،
بعضی‌ها خیلی دیر و بعضی‌ها، هیچوقت…

شاید اگر آن روز نبود، آن خیابان، آن کتابفروشی
و آن اتفاق ساده، من هرگز متولد نمی‌شدم.
روز تولد هر آدمی، روزی نیست که به دنیا می‌آید،
بلکه روزی‌ست که می‌فهمد از زندگی‌اش چه
می‌خواهد و به دنبال چیست…

محل تولد واقعی ما جاییست که …

برای اولین بار، نگاهی هوشمندانه به

خودمان می اندازیم .

تولد چیست ؟

سوالی که یونسکو برای
همه ملتهای دنیا مطرح کرد.
بهترین پاسخ , از هند ارسال شد :

تولد ؛ تنها روزی است،
که مادر با گریه‌های نوزادش
لبخند می‌زند . . .!

امروز ۸ مرداد است روز تولدم
من هم مثل بسیاری از شما در روز تولدم یک حس و حال خوبی از درون ندارم.

 

فردین احمدی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: