سرگرمی ها

سرگرمی ها

🔰سرگرمی ها

🔶🔸 وقتى که ما بچه‏ تر بودیم،
مشتاق بازى و توپ بودیم،
در انتظار مى‏ نشستیم
تا ما را به بازى بگیرند،
تملق مى‏ گفتیم تا راه‏ مان بدهند
و قهر مى‏ کردیم و دور مى‏ شدیم
تا نزدیک‏ مان کنند،

🔸اما همین که هدفى پیدا مى‏ کردیم
دیگر به توپ ‏ها و بچه ‏ها نگاه نمى‏ کردیم،
حتى اگر دعوت‏ مان مى ‏کردند
مى‏ خندیدیم
و اگر دست‏ مان را مى ‏کشیدند،
نق مى‏ زدیم و فرار مى ‏کردیم.
چرا؟

🔸مگر توپ همان توپ نبود
و بازى همان بازى محبوب نبود؟

چرا اینها همه ‏اش همان ‏ها بودند،
اما ما دیگر آن نبودیم،
ما هدفى داشتیم و لباسى به تن کرده بودیم
و مهمانى مى‏ خواستیم برویم…

🔸آه حالا مى‏ فهمم که چرا خیلى ‏ها
به توپ ‏هاى بزرگ‏ تر
و کره ‏هاى زمین و ماه و خورشید
هم همان طور نگاه مى ‏کنند
و توپ بازى نمى‏ کنند
و اسیر بازى نمى ‏شوند.

🔸اینها کارى دارند و هدفى دارند
و این است که مشغول نمى‏ شوند
و سرگرم نمى‏ شوند.

🔸سرگرمى‏ ها براى بیکاره ‏هاست.
بازى ‏ها براى آواره ‏ها ست
و آنها که جایى دارند و آنها که کارى دارند
و آنها که به مهمانى دعوت شده‏ اند
و لباس ضیافت پوشیده‏ اند،
دیگر با توپ ‏ها و با بازیچه ‏ها کارى ندارند.

🔸اینها نه بازیگرند و نه بازیچه و نه تماشاچى.

🔸اینها رهرو هستند و به تحرک ‏ها رسیده ‏اند
و از تنوع ‏ها گذشته‏ اند.

🔸اینها راه را مى‏ بینند
و وقت کم را مى ‏بینند
و این است که شب و روز مى‏ کوشند
و آرام ندارند.
این است که همه خوردن و خوابیدن
و حرکت ‏هاى بى‏ حاصل‏ شان
باید حاصل خیز بشود و بار بیاورد.

🔸هیچ دیده‏ اید
که کسى خانه‏ اى بزرگ ساخته باشد
و در قرضش مانده باشد،
چگونه روز و شب مى‏ دود
و چگونه حتى درمهمانى‏ هایش
در جست‏ و جوى کار خویش است.

🔸انسان بى ‏نهایت سرمایه دارد
و بى‏ نهایت راه دارد
و فقط هفتاد سال وقت براى تجارت،
آن هم، نصفش خوراک و پوشاک و مسکن
و نصفش مقدمات اینها،

🔸واى به روزى که بقیه ‏اش هم بشود
صرف نمایش دادن اینها
که دیگر سرمایه ‏ها از دست رفته‏ اند
یا راکد مانده ‏اند
و احتکار شده‏ اند
و یا از دست رفته ‏اند و زیان شده‏ اند.

 

💎❤💙

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر، مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: