گفتگوی مجله کشف استعداد برتر با مصطفی صفری از هنرمندان حوزه مشق

گفتگوی مجله کشف استعداد برتر با مصطفی صفری از هنرمندان حوزه مشق

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر،مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

 

💎❤💙

۱/لطفاً خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنید
به نام خدا
مصطفی صفری، متولد۳۸/۴/۱ شهرستان ملایر آموزگار ومشاور هستم

۲/علاقه ی شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟

از دوران کودکی وهمزمان با تحصیل

۳/از چه زمانی شعر گفتن برای شما جدی شد؟
حدوا از سه سال پیش شروع کردم به دلنویسی
۴/نظر خانواده در مورد شعر گفتن شما چه بود؟
موافق هستند وتشویق می کنند

۵/در چه قالب هایی شعر میگویید ؟
دلنوشته، شعرسپیدوآزاد
۶/در بین شاعران بعد از انقلاب کدام را موفق میدانید؟
نمی توانم قاطع بگویم چون شاعران بسیاری داریم ولی هوشنگ ابتهاج جزو بهترینهاست.

۷/به نظر شما شعر گفتن قابل یاد گرفتن یا ذاتی است؟
ذاتی است البته آموزش ویادگیری بی تاثیر نیست

۸/موضوعات و مضامین اشعار شما بیشتر چیست؟

عاشقانه، اجتماعی وسیاسی
۹/آثار چه شاعرانی را بیشتر مطالعه میکنید و در سرودن تحت تاثیر کدام شاعر هستید؟

سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج ، فریدون مشیری افشین یدالهی نمی توانم قاطع بگویم تحت تاثیر کدام شاعر بوده ام

۱۰/به عنوان شاعر جوان انتظار دارید در شعر به چه افقی دست پیدا کنید؟

من جوان نیستم ولی من به خواست دل گاهی دلنوشته ویاشعر سپیدی می گویم ودوست دارم موفق بشم شعرهای عمیق وبا محتوای والاتری بسرایم.

۱۱/چه آثاری از شما به چاپ رسیده و در چه جشنواره هایی شرکت کرده و برگزیده شده اید؟۱۱
هنوز هیچ اثری ازمن چاپ نشده

۱۲/انجمن ها چه تاثیری بر شعر شما گذاشته است؟
آشنایی با انجمن هاتاثیر خوبی داشته ومیتونه در بالا رفتن کیفیت اشعارموثر باشه

در پایان یکی از شعر هاتون رو برای ما بخوانید.

شبانگاهان میل بازگشت
به آشیانه عاشقی
چنان مستم می کند
که هیچ طوفان ورعد وبرقی
خطرهای پیداوپنهانی
مانع رسیدن به آشیِانه ام نمی شود
چنان بی پرواپروازمی کنم
که هیچ شاهین بلندپروازی به گَردم نمی رسد
چنان قلبم درسینه می تپد
که انگارآخرین بار است که مرابرآسمان آرزوهایم به پرواز در می آورد
ابرهارا رد کرده ام وبرفراز آنها پروازمی کنم
چقدرزیباست این جهان عاشقی
وقتی
تو معشوق باشی

۱/لطفاً خودتون رو برای  ما معرفی کنید
به نام خدا
مصطفی صفری، متولد۳۸/۴/۱ شهرستان ملایر آموزگار ومشاور هستم

۲/علاقه ی شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟

از دوران کودکی وهمزمان با تحصیل

۳/از چه زمانی شعر گفتن برای شما جدی شد؟
حدوا از سه سال پیش شروع کردم به دلنویسی
۴/نظر خانواده در مورد شعر گفتن شما چه بود؟
موافق هستند وتشویق می کنند

۵/در چه قالب هایی شعر میگویید ؟
دلنوشته، شعرسپیدوآزاد
۶/در بین شاعران بعد از انقلاب کدام را موفق میدانید؟
نمی توانم قاطع بگویم چون شاعران بسیاری داریم ولی هوشنگ ابتهاج جزو بهترینهاست.

۷/به نظر شما شعر گفتن قابل یاد گرفتن یا ذاتی است؟
ذاتی است البته آموزش ویادگیری بی تاثیر نیست

۸/موضوعات و مضامین اشعار شما بیشتر چیست؟

عاشقانه، اجتماعی وسیاسی
۹/آثار چه شاعرانی را بیشتر مطالعه میکنید و در سرودن تحت تاثیر کدام شاعر هستید؟

سهراب سپهری، مهدی اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهاج ، فریدون مشیری افشین یدالهی نمی توانم قاطع بگویم تحت تاثیر کدام شاعر بوده ام

۱۰/به عنوان شاعر جوان انتظار دارید در شعر به چه افقی دست پیدا کنید؟

من جوان نیستم ولی من به خواست دل گاهی دلنوشته ویاشعر سپیدی می گویم ودوست دارم موفق بشم شعرهای عمیق وبا محتوای والاتری بسرایم.

۱۱/چه آثاری از شما به چاپ رسیده و در چه جشنواره هایی شرکت کرده و برگزیده شده اید؟۱۱
هنوز هیچ اثری ازمن چاپ نشده

۱۲/انجمن ها چه تاثیری بر شعر شما گذاشته است؟
آشنایی با انجمن هاتاثیر خوبی داشته ومیتونه در بالا رفتن کیفیت اشعارموثر باشه

در پایان یکی از شعر هاتون رو برای ما بخوانید.

شبانگاهان میل بازگشت
به آشیانه عاشقی
چنان مستم می کند
که هیچ طوفان ورعد وبرقی
خطرهای پیداوپنهانی
مانع رسیدن به آشیِانه ام نمی شود
چنان بی پرواپروازمی کنم
که هیچ شاهین بلندپروازی به گَردم نمی رسد
چنان قلبم درسینه می تپد
که انگارآخرین بار است که مرابرآسمان آرزوهایم به پرواز در می آورد
ابرهارا رد کرده ام وبرفراز آنها پروازمی کنم
چقدرزیباست این جهان عاشقی
وقتی
تو معشوق باشی

💎❤💙

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر،مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: