اولین دوره کتاب سال حوزه مشق انتشارات حوزه مشق با مشارکت موسسه کشف استعداد برتر برگزار می کند.

اولین دوره کتاب سال حوزه مشق انتشارات حوزه مشق با مشارکت موسسه کشف استعداد برتر برگزار می کند.

اولین دوره کتاب سال حوزه مشق انتشارات حوزه مشق با مشارکت موسسه کشف استعداد برتر برگزار می کند.
اهداف:
ارتقای فرهنگ جامعه اسلامی
حفظ استقلال و هویت فرهنگی
حمایت و تشویق مولفان، مترجمان، شاعران
شناخت نویسندگان و آثار برگزیده آنان
ایجاد فضای رقابت اندیشه
کشف استعداد های برتر در حوزه نویسندگی

نویسندگانی که کتاب های آنان از خرداد ماه ۹۸ الی اسفندد۹۸ در انتشارات حوزه مشق و موسسه کشف استعداد برتر به چاپ رسیده، مورد بررسی و داوری قرار گرفته اند.

با توجه به حادثه ویروس کرونا و مراعات حال اهالی قلم اعلام نفرات برگزیده از طریق رسانه های معتبر در نیمه شعبان سال ۹۹ خواهد شد.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: