قلب های بیمار در قرآن پیامدها و راه های درمان آن منتشر شد

مجموعه ای سه جلدی با عنوان « قلب های بیمار در قرآن ، پیامدها و راه های درمان آن» به قلم فردین احمدی نویسنده و پژوهشگر جوان کشورمان منتشر شد.

جلد نخست این کتاب که با موضوع «
مصادیق بیمار دلی و اوصاف آنها در قرآن و روایات »در ۹۶ صفحه با قطع وزیری به چاپ رسیده است، کفر ،نفاق ، هوا و هوس را به عنوان مصادیق انواع بیماری دل بحث و بررسی می کند.نویسنده
در خصوص نفاق، پس از بررسی معنای لغوی آن به ویژگی های آن از جمله،شک و تردید، عبرت نگرفتن، پارسا نمایی، دنیا طلبی و…اشاره می کند، همان گونه که در تبیین کفر معنا و مصادیق آن رادر قرآن و روایات تحقیق و بررسی کرده است. سپس به ویژگی های فردکافرا از جمله عدم تعهد، انکار معاد، عناد و دشمنی، ظلم و ربا گرفتن، تقلید کورکورانه اشاره می کند. قسمت پایانی کتاب نیز که با عنوان هوا و هوس آمده است به
ارزش مبارزه با هوای نفس و ویژگی های هوس بازان از جمله کینه ورزی، دور کردن مومنین از راه حق، دروغگویی و افراط اختصاص دارد.
نویسنده در مقدمه کتاب به آیه ۲۲۵ بقره اشاره داردکه در آن خداوند انسان ها را به واسطه آنچه قلبهایشان پذیرفته مواخذه می کند.
چرا که دل و قلب انسان به مثابه سلطان تن اوست و تمام آنچه بر زبان جاری می شود و در عمل می آید همه به خواسته های دل بستگی دارد.
بنا بر این اگر قلبی بیمار باشد گفتار و کردارش نا به جا و بر خلاف فطرت پاک انسانی او خواهد بود.
قرآن، قلبی را که دارای ایمان و عمل صالح باشد« قلب سلیم »و« قلب منیب » خوانده است.

جلد دوم این مجموعه ی سه جلدی
علل و عوامل ایجاد بیمار دلی و پیامدهای آن را بر می شمارد که
در ۹۶ صفحه با قطع وزیری به چاپ رسیده است.
در این مجلد، نویسنده، به علل و عوامل بیماری های قلبی از جمله حقارت درونی، ترس، القائات پی در پی شیطان پرداخته و در فصلی به صورت ویژه عوامل ایجاد مرض قلبی کفر را بررسی کر ده است.
در این فصل، استکبار، انحراف از حق، بخل ورزی، نداشتن خوف و رجاء متعادل تحلیل و شده است.
نویسنده در فصلی دیگر عوامل شکل گیری و تقویت مرض قلبی را، در بدحجابی، نقص اندیشه، مکر زنان، نظر بازی و نگاه به زنان و دختران و….عنوان می کند.
فصول بعدی کتاب به پیامدهای بیماری قلبی نفاق از جمله، تباهی ایمان، بی اعتمادی، استهزاء خدا، ترویج فساد و خودکامگی، مهر خوردن بر قلب
و نیز پیامدهای بیماری قلبی کفر از جمله، حبط اعمال، قبول نشدن توبه، ترس قلبی در دنیا همچنین پیامدهای بیماری قلبی هوا و هوس از جمله، دوری از عدل و داد، گمراهی و ضایع کردن نماز، ترویج فساد، عذاب الهی اختصاص دارد.

جلد سوم کتاب با عنوان
راه پیشگیری و درمان بیمار دلی، در ۶۴ صفحه در قطع وزیری به چاپ رسیده است.
در این جلد، نویسنده به اهمیت درمان بیمار دلی،
راه های درمان بیماری نفاق از طریق قرآن ، دعا، زدودن کاهش دلبستگی ها، زدودن شکاکیت، تقویت ایمان، تقویت خداباوری را به طور مشروح بیان کرده است. از جمله این که
درمان بیماری کفر از طریق تقویت قوه تشخیص، دوری از تعصب کورکورانه، دوری از بخل، تعادل در خوف و رجا و..
و درمان بیماری قلبی هوا و هوس از طریق، روزه گرفتن، پیروی از عقل، تقویت ایمان و تقوا، خواندن نماز، پناه بردن به خدا بیان شده است.
گفتنی است این مجموعه سه جلدی حاصل تلاش چندین ساله نویسنده و پژوهشگر جوان این کشور است که ابتدا ضمن این که با این موضوع رساله ارشد خود را با نمره عالی دفاع می کند ، سپس چندین مقاله علمی نیز از آن استخراج می کند و سر انجام نیز بعد از گذشت بیش از ۳ سال در اریبهشت ۹۸ آن را به چاپ می رساند.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: