فردین احمدی سردبیر خبرگزاری شهریار نیوز

پایگاه خبری تحلیلی

•• سردبیر: فردین احمدی

ارتباط با ما:
۰۹۳۰۰۰۳۵۸۵۵
۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹
@shahriyarnewsadmin
info@shahriyarnews.com

نشانی سایت:
http://shahriyarnews.com
http://shahriyarnews.ir

آیدی کانال:
@shahriyarnews

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: