گفت و گوی مجله‌ی کشف استعداد برتر با مریم نوروزی از هنرمندان انتشارات حوزه‌ی مشق

🌸🌸🌸🌸🌸

۱/لطفاً خودتون رو برای مخاطبین ما معرفی کنید.

من مریم نوروزی هستم و نوشتن یکی از کارهای مورد علاقه‌ی من است که باعث آرامش خاطر می‌شود.

۲/علاقه ی شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟

درست از زمانی که با آقای فاضل نظری و اشعار ایشان آشنا شدم.

۳/از چه زمانی نوشتن برای شما جدی شد؟

از زمانی که نوشتن باعث آرامش ذهن و روحم شد.

۴/نظر خانواده در مورد نوشتن شما چه بود؟

آن ها همواره از موفقیت من خوشحال و شاد می‌شوند و تشویقم می‌کنند.

۵/در چه قالب هایی می‌نویسید؟

اجتماعی و عاشقانه

۶/در بین شاعران بعد از انقلاب کدام را موفق می‌دانید؟

آقای فاضل نظری

۷/به نظر شما نوشتن قابل یاد گرفتن یا ذاتی است؟

هر دو مکمل یکدیگر هستن و آموزش و یادگیری در کنار استعداد می‌تواند به بهتر شدن نوشته‌ها کمک می‌کند.

۸/موضوعات و مضامین نوشته‌های شما بیشتر چیست؟

عاشقانه

۹/آثار چه شاعرانی را بیشتر مطالعه می‌کنید و در سرودن تحت تاثیر کدام شاعر هستید؟

خانم پروین اعتصامی و آقای فاضل نظری

۱۰/به عنوان شاعر جوان انتظار دارید در شعر به چه افقی دست پیدا کنید؟

دیده شدن و محبوبیت نوشته‌هایم بین مخاطب‌ها

۱۱/چه آثاری از شما به چاپ رسیده و در چه جشنواره هایی شرکت کرده و برگزیده شده اید؟

کتاب های مشترک به موازات عاشقی و نبض خیال به سرپرستی سرکار خانم ملیکا شیاسی از انتشارات حوزه‌ی مشق به چاپ رسیده است.

در پایان یکی از نوشته‌هاتون رو برای ما بخوانید.

گاهی چیزهایی کوچک می‌شوند تسکین دردهایت! کوچکند اما می‌توانند در رگ‌های خشکیده‌ی تو جانی دوباره بدهند. می‌شوند پری برای پرواز! روحت تابلویی برای ترسیم آرزوهای ناتمام تو… انگیزه‌ای برای ساخت ویرانه‌هایت!
به نظرم انگیزه را باید از گل آموخت که برای امید به شاپرک هر روز نغمه‌ی عشق سر می‌دهد.
زندگی با امیدهای کوچک در جریان است درست است کم است ولی برای شروعی دوباره بهترین اکسیر است…

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

شما هم می توانید نویسنده؛شاعر؛پژوهشگر،مترجم و هنرمند بزرگی شوید.

کافی است به گروه بزرگ کشف استعداد برتر و موسسه انتشاراتی حوزه مشق بپیوندید.

با مدیریت استاد فردین احمدی

۰۹۳۹۳۳۵۳۰۰۹

۰۹۱۹۱۵۷۰۹۳۶

🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸🌸

#فردین_احمدی #انتشارات_حوزه_مشق #کشف_استعداد_برتر #مریم_نوروزی

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: