گفتگوی مجله کشف استعداد برتر با خانم مریم فرخی از هنرمندان حوزه مشق

 

۱/لطفا خودتون روبرای مخاطبین ما معرفی کنید؟

مریم فرخی هستم زادگاهم شهراردبیل هست
اما سالهای زیادیست که درساری زندگی میکنم.

۲/علاقه شما به ادبیات از چه زمانی شروع شد؟

خدارو شکر میکنم درخانواده ای متولدشدم که واقعا درک وفهم بالایی ازهنر وادبیات از جمله شعر دارند که من در میانشان کمترینم وبه جرات میتونم بگم اززمانیکه یادم میاد عاشق ادبیات بودم.

۳/از چه زمانی شعرگفتن برای شما جدی شد؟

از زمان نوجوانی شعر می سرودم اما به دلایلی مدتی میان من شعر فاصله افتاد تااینکه
حدودچند ماه قبل یک مصراع زیبا از جناب بهمنی دوباره شور شعر گفتن رو درضمیر من روشن کرد.

۴/نظرخانواده درموردشعرگفتن شماچه بود؟

همواره حمایت می کنند.

۵/درچه قالبهایی شعر می گویید؟

بیشتر غزل وشعرسپید.

۶/دربین شاعران بعدازانقلاب کدام را موفق میدانید؟

قیصرامین پور ،هوشنگ ابتهاج ،سیمین بهبهانی،حسین منزوی ،محمدعلی بهمنی و…

۷/به نظرشما شعرگفتن قابل یادگرفتن یاذاتی؟

کسی که استعدادشعرگفتن نداره هرگز با اموزش ویادگیری نمیتونه شعر خوبی بگه اماکسی که استعدادشعرگفتن داره متونه بایادگیری سطح اشعارش روبالا ببره

۸/ موضوعات ومضامین اشعرشما بیشترچیست؟

عاطفی ،احساسی واجتماعی‌.

۹/آثارکدام شاعرانی را بیشترمطالعه میکنید ودرسرودن تحت تاثیر کدام شاعرهستید؟

بیشتر از مطالعه ادبیات کلاسیک لذت میبرم شاید درشعرگفتنم هم تاثیرگذاربوده.

۱۰/به عنوان شاعرجوان انتظاردارید درشعربه چه افقی دست پیداکنید؟

البته من الان دیگه جوان نیستم اما میخوام اشعارم تاثیرگذاربرای مخاطبینم باشد.

۱۱/چه آثاری ازشما به چاپ رسیده است ودرچه جشنواره هایی شرکت کرده برگزیده شده اید؟

کتاب مشترکی به زودی درانتشارات حوزه مشق به چاپ خواهد رسید.

۱۲/انجمن ها چه تاثیری برشعرشماگذاشته است؟

هرزمان فرصت شرکت درانجمن ها را پیدا کرده ام قطعا مفید بودند.

در پایان یکی از شعرهاتون روبرای ما بخوانید‌.

“هوای دوست”
من که درکوچه ی ممنوعه سکونت دارم
مدتی هست به دیدار توعادت دارم
به هوای تونفس میکشم و میمانم
گرچه از دور به بیگانه شباهت دارم
همدم روزو شبم سایه دیوار بلند
من صدساله چرا اینهمه طاقت دارم
باد وبوران غمت موی بلندم را برد
از وزش های سراسیمه شکایت دارم
ذکر نامت به زبانم شده چون بسم الله
ای که با نام تو احساس عبادت دارم

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: