کتاب بازار موفق به قلم فردین احمدی روانه بازار شد.

کتاب بازار موفق به قلم نویسنده و پژوهشگر جوان، فردین احمدی روانه بازار شد.
نویسنده در مقدمه کتاب خود به این نکته اشاره نموده است که مدتها این مسئله ذهن مرا مشغول نموده بود که چرا در یک خانواده فرزندی در عرض چند سال ثروتمند و موفق میشود و فرزند دیگر در نیازهای روزانه خود دچار مشکل است.
و یا چرا در جامعه برخی سریعتر از بقیه صاحب مال و ثروت میشوند؟ رمز موفقیت این دسته از افراد چیست؟
ایشان یکی از رموز موفقیت این دسته را فرمولی به نام 《پارتو》 مینامد.
این اصل میگوید ۲۰ درصد تاجران و فروشندگان ، ۸۰ درصد فروش را انجام میدهند ، در نتیجه ۸۰ درصد دیگر تنها ۲۰ درصد بازار را در دست خود دارند.
با این اختلاف ، هدف هر فروشنده در هر حوزه باید این باشد که به جرگه ۲۰ درصد افراد برتر صنعت خود بپیوندد.
ایشان به تفصیل در این کتاب به توضیح این اصل پرداخته و در ۷ فصل رموز کسب و کار و چگونگی رسیدن به موفقیت در بازار را بیان نموده است.
عناوین این ۷ فصل به ترتیب عبارتند از:
فصل اول با عنوان رموز بازار موفق ، فصل دوم رموز تبلیغات، فصل سوم رموز خلاقیت ، فصل چهارم اسرار قیمت گزاری، فصل پنجم فروش و فروشندگی، فصل ششم رموز مشتری و فصل هفتم رموز موفقیت در کسب و کار میباشد.
این کتاب در ۱۴۴ صفحه و در اسفند ۱۳۹۷  به چاپ رسیده است.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: