نویسنده و کارشناس و فعال رادیو

بنده فردین احمدی هستم.

چند سالی است در رادیو با برنامه های مختلف در زمینه های نویسندگی، کارشناسی و


برنامه سازی همکاری دارم.

0 دیدگاه

دیدگاه خود را بنویسید: